sawaloom®

 • 机固结/热固结起绒无纺布
 • 选材精纯,由100%-PET构成
 • 部分产品单面或双面平滑处理
 • 推荐应用:ISO粗粉尘、过滤效率ePM10
 • 克重:50 g/m² - 300 g/m²
 • 厚度:1 mm – 30 mm

sawaloom® 系列可用作

 • 袋式过滤器 
 • 打褶过滤器
 • 滤垫 
 • 液体过滤
 • 运输过程空气过滤
 • 运输过程液体过滤